CASAL ESTIU 2018

Atenció!! Tancades les inscripcions de la primera setmana

* Dades obligatories

Dades de l'infant

Nom i Cognoms*

Data naixement*:
Curs finalitzat:
A quina escola?:

Dades pare/mare/tutor/a:

Nom i Cognoms*
DNI*:
 

Adreça*
Codi Postal*:
Població*:

Email*
Telèfon*:

Altre persona de contacte
Telèfon:

Inscripció al Casal:
Opció escollida* (selecciona una opció del menú):

Centre*:

Import del servei:

Per a poder validar aquesta inscripció heu de pagar la totalitat de la quota al número: ES42 2100 3124 8321 0102 7849, Indicant en el concepte el codi SPP seguit del nom i cognoms de l’infant.

Sobre l'infant:

Es cansa sovint en els jocs, excursions o esports?*

Nivell Natació*:

Té alguna discapacitat funcional?*

En cas afirmatiu, requereix el suport d'una vetlladora?*

Pateix intolerància o al·lèrgia a algun aliment?*

Té alguna al·lèrgia al marge de les alimentaries?*

Pren alguna medicació?*

Si cal que prengui algun medicament en horari de casal, es imprescindible adjuntar la recepta mèdica o informe amb les indicacions necessàries per a la seva correcta administració.

Qui el vindrà a buscar?

Pot marxar sol?*

En cas que no, ompli les dades de la persona, si us plau.

Persona 1:
Telèfon:

Persona 2:
Telèfon:

Autoritzacions*

En Na*:
DNI*:

Pare/Mare/Tutor/a de*:

Heu d'acceptar abans d'enviar-lo.

A enregistrar la imatge del meu fill/a durant la seva participació a les activitats organitzades per l’entitat. Així com també publicar les esmentades imatges a través de qualsevol mitja, sempre que la finalitat de la publicació sigui difondre les activitats del Casal d’Estiu 2018 de Santa Perpètua de Mogoda

A publicar les imatges del meu fill/a en el blog o xarxa social que s’activarà de manera tancada només pels usuaris/àries del Casal d’Estiu 2018, i per donar informació diària de les activitats.


Per formalitzar la inscripció s’ha d’adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant, fotocòpia de les vacunacions vigent i rebut de pagament amb la totalitat de l’import. CONSULTEU EL FULL INFORMATIU PER CONÈIXER ELS PUNTS I HORARIS DE RECOLLIDA PRESENCIAL DE LA DOCUMENTACIÓ

Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada per la participació al Casal d’estiu, en base a la seva petició del servei. L'EINA cooperativa adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679. El termini de conservació de les dades lliurades és 1 any. No hi ha transferència internacional ni decisions automatitzades. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’autoritat de control corresponent i al Delegat de protecció de dades de l'EINA COOPERATIVA - Carrer Pamplona, 21 08227 Terrassa.