SprintCOOP

Productivitat i valors

Acompanyem a les organitzacions a implementar mètodes innovadors de gestió i de governança, amb l'objectiu de millorar el seu rendiment. alhora que cultivem els valors que potencien el treball en equip. Algunes de les eines són: gestió per processos, metodologies Lean, mètodes àgils, sociocràcia, TOC-DBR, Management 3.0...

serveis

CONSULTORIA, ACOMPANYAMENT I FORMACIÓ A EMPRESES

Us ajudem a millorar contínuament els processos estratègics de les vostres organitzacions. En el procés us dotem d'eines i tècniques que milloren i/o impulsen 4 aspectes transversals:

sostenibilitat econòmica

Apuntalant la sostenibilitat econòmica us ajudem a millorar les capacitats per liderar econòmicament 💶 el vostre projecte. Primer pas per donar li l’atenció i l’impuls que necessita.

valor afegit i productivitat

Impulsant el valor afegit i a la productivitat obteniu eines per assolir més i millor les vostres fites 🎯, dedicant el temps ⌚ i recursos estalviats al que realment us importa i mereix la vostra atenció (garantir la sostenibilitat del projecte, millorar els espais de cures, la conciliació familiar...)

governança I EQUIP

Treballant la governança aconseguim que definiu millor els rols 💼, tingueu reunions més efectives i processos de decisió més fàcils 🤝, assegurant la participació, cohesió i motivació de l'equip 🧑‍🤝‍🧑.

transformació estratègica

Acompanyant-vos en la transformació estratègica apreneu a validar/millorar aspectes del vostre model de negoci 🧩 i del pla estratègic. Incorporeu la innovació 💡 com a hàbit per harmonitzar la incertesa. Us ajudem a obrir nous camins i incrementar l’impacte social 🏡 i ambiental 🌱 positius de la vostra activitat.

ASSESSORAMENT EN LA CREACIÓ D'EMPRESES D'ECONOMIA SOCIAL

Us assistim en la creació i conversió de nous projectes d'Economia Social, des de la idea inicial fins la fundació o transformació de l'empresa.

FORMA LEGAL

Us donem suport en la recerca de la fórmula legal més adequada i assistència en procés de constitució.

Viabilitat econòmica i financera

Us ajudem a fer el pla de viabilitat i a aconseguir solvència i sostenibilitat econòmica del projecte.

finançament i capitalització

amb el valor afegit de la nostra experiència tant en l'ambit mercantil com en entitats i projectes de l'economia social i solidària.

enxarxament i dinamització

Us dinamitzem a les nostres xarxes al teixit ESS per promoure sinèrgies i multiplicar capacitats.

SERVEIS DE GESTORIA

SERVEIS DE COMPTABILITAT, FISCALITAT I GESTIÓ LABORAL AMB EL VALOR AFEGIT DE LA NOSTRA EXPERIÈNCIA I EL NOSTRE CONEIXEMENT EN ENTITATS I PROJECTES DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA.

Coordinació i atenció personalitzada per a poder-vos portar:

 • Comptabilitat
 • Comptes anuals
 • Laboral
 • Presentació de les liquidacions d'impostos trimestrals i resums anuals
 • Comptabilitat analítica
 • Impost de societats
 • Fiscalitat
Si esteu interessades contacteu amb nosaltres per a reunir-nos i fer-vos un pressupost personalitzat d'acord amb les vostres necessitats

Vull saber més

GESTIÓ DE PROJECTES PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

CONSULTORIA I PROJECT MANAGEMENT

Serveis de Consultoria i Project Management 🎓 per a l'administració. Des de la fase de disseny i conceptualització 🖌️, fins a la coordinació d'equips, gestió dels recursos i proveïdors 🗒️, execució i supervisió de tot tipus de projectes de forma transparent, amb respecte a la comunitat i el medi ambient.

MÈTODE

SprintCoop, SCCL som una cooperativa sense ànim de lucre, que oferim serveis d’acompanyament empresarial en la millora contínua de processos estratègics i en l’impuls a la gestió de projectes, fomentant els valors, cultivant les organitzacions i construint gradualment un entorn que faciliti la participació equitativa de tots els membres, amb transparència, respecte a la comunitat i al medi ambient..

Facilitem el desenvolupament de les organitzacions a partir de la cooperació i els valors del bé comú, aplicant i adaptant models de gestió que millorin contínuament la productivitat i el valor al client a través del treball en equip i el desenvolupament del talent de les persones.

Incorporem conceptes àgils de gestió. Fem més eficaços els projectes amb equips Scrum. Reduïm les tensions i millorem l’eficiència dels processos implantant models de governança inspirats en la sociocràcia, en el lideratge distribuït, la responsabilitat compartida i la presa de decisions integradora.

Personalitzem eines per a la gestió organitzativa, econòmica i de processos fetes a mida segons les necessitats de cada organització, basant-nos en la filosofia de programari de codi obert i el copyleft.

Acompanyem la creació de nous projectes de l’Economia Social i Solidària (ESS), així com a la consolidació i enfortiment de projectes en marxa, validant models de negoci i plans de viabilitat econòmica i financera. Promovem processos d’ intercooperació i enfortiment de les xarxes de les entitats del sector, localitzant sinergies i multiplicant capacitats.

1. Sociocràcia

2. Millora contínua

3. Filosofia lean i mètodes àgils

EQUIP

Som un equip multidisciplinari constituït en cooperativa, que creiem en la coherència entre els valors i objectius personals, i per tant de les organitzacions. Creiem en els valors com a font de talent humà, i una de les principals claus per potenciar la sostenibilitat de projectes, juntament amb el benestar de les persones i el respecte pel medi ambient.

PROPÒSIT
Facilitem el desenvolupament de les organitzacions a partir de la cooperació, els valors del bé comú i la responsabilitat social, aplicant i adaptant models de gestió que millorin contínuament la productivitat i el valor al client a través del treball en equip i el desenvolupament del talent i benestar de les persones.

VALORS
Ens guien valors com la dignitat humana, sostenibilitat mediambiental, justícia social i solidaritat, codecisió i transparència, aprenentatge, responsabilitat, cooperació i compromís social.

PER QUÈ UNA COOPERATIVA?
Per coherència amb els nostres valors. L’economia social ens ofereix l’entorn adequat per al nostre desenvolupament personal i resulta el mitjà més adequat per alinear objectius personals, organitzatius i socials.

Oscar G. Villa

SOCI COOP.
Informàtic i emprenedor, amb més de 35 anys d'experiència en l'àmbit empresarial, sobretot en el sector tèxtil, on he desenvolupat tasques en diverses posicions, des del magatzem, vendes, gestió de la producció i gerència.

En continu aprenentatge i transformació, crec en una economia transformadora coherent amb els valors humans que impulsi una societat conscient amb els altres, amb el planeta i amb el tot.

Xavi López

SOCI COOP.
Economista amb 30 anys d'experiència en entorns empresarials diversos i en diferents àrees i posicions, incloent les finances però també la gestió de la producció, la qualitat i la gerència. Experiència de 20 anys com a formador en comptabilitat general i comptabilitat analítica.

Enfocat a treure el màxim profit de les eines de gestió innovadores, adaptades a les persones i organitzacions del segle XXI.

Jairo Echàvez

SOCI COOP.
Enginyer tècnic. industrial, amb més de 10 anys d'experiència en el sector de les instal·lacions i activitats tant en disseny, obra i inspecció que, al costat del meu desenvolupament també com a emprenedor, m'han ensenyat que es pot construir de moltes maneres imaginables.

Una economia amb valors requereix esforçar-me per créixer com a persona, en un entorn de talent personal i professional, amb gran capacitat de construcció i esperança que sap posar en pràctica els valors essencials.

DESCOBREIX ALGUNS DELS NOSTRES TREBALLS!

Terrassa Cooperativa - Ajuntament de Terrassa

Suport tècnic de les edicions 2017 i 2018 de Terrassa Cooperativa

Suport tècnic de les edicions 2019 i 2020 de Terrassa Cooperativa

BLOG

últimes publicacions

CONTACTE

  Accepto les condicions legals

  (34) 623 392 841

  Carrer Lleó XIII, 42
  08222 - Terrassa