SprintCOOP

Productivitat i valors

Acompanyem a les organitzacions a implementar mètodes innovadors de gestió i de governança, amb l'objectiu de millorar el seu rendiment. alhora que cultivem els valors que potencien el treball en equip. Algunes de les eines són: gestió per processos, metodologies Lean, mètodes àgils, sociocràcia, TOC-DBR, Management 3.0...

serveis

CONSULTORIA, ACOMPANYAMENT I FORMACIÓ A EMPRESES

Us ajudem a millorar contínuament els processos estratègics de les vostres organitzacions. En el procés us dotem d'eines i tècniques que milloren i/o impulsen 4 aspectes transversals:

sostenibilitat econòmica

Apuntalant la sostenibilitat econòmica us ajudem a millorar les capacitats per liderar econòmicament 💶 el vostre projecte. Primer pas per donar li l’atenció i l’impuls que necessita.

valor afegit i productivitat

Impulsant el valor afegit i a la productivitat obteniu eines per assolir més i millor les vostres fites 🎯, dedicant el temps ⌚ i recursos estalviats al que realment us importa i mereix la vostra atenció (garantir la sostenibilitat del projecte, millorar els espais de cures, la conciliació familiar...)

governança I EQUIP

Treballant la governança aconseguim que definiu millor els rols 💼, tingueu reunions més efectives i processos de decisió més fàcils 🤝, assegurant la participació, cohesió i motivació de l'equip 🧑‍🤝‍🧑.

transformació estratègica

Acompanyant-vos en la transformació estratègica apreneu a validar/millorar aspectes del vostre model de negoci 🧩 i del pla estratègic. Incorporeu la innovació 💡 com a hàbit per harmonitzar la incertesa. Us ajudem a obrir nous camins i incrementar l’impacte social 🏡 i ambiental 🌱 positius de la vostra activitat.

ASSESSORAMENT EN LA CREACIÓ D'EMPRESES D'ECONOMIA SOCIAL

Us assistim en la creació i conversió de nous projectes d'Economia Social, des de la idea inicial fins la fundació o transformació de l'empresa.

FORMA LEGAL

Us donem suport en la recerca de la fórmula legal més adequada i assistència en procés de constitució.

Viabilitat econòmica i financera

Us ajudem a fer el pla de viabilitat i a aconseguir solvència i sostenibilitat econòmica del projecte.

finançament i capitalització

Us preparem per poder rebre finançament i us donem suport en el procés de recerca de finançament i capitalització del projecte.

enxarxament i dinamització

Us dinamitzem a les nostres xarxes al teixit ESS per promoure sinèrgies i multiplicar capacitats.

SOLUCIONS SOFTWARE A MIDA

Instal·lem i personalitzem eines informàtiques per a la gestió organitzativa, econòmica i de processos (ERP). Basant-nos en la filiosofia de programari de codi obert i copy-left, les adaptem a les vostres necessitats i contribuïm a la transformació digital de la vostra entitat.

SENSE LÍMIT DE PRODUCTES, FACTURES, USUARIS

Ja siguis un autònom o una PIME, tingueu 1 producte/servei o 1 milió, feu 10 factures o 10 milions, FacturaScripts no té límits artificials d'ús.

multi-plataforma

Oblideu-vos d'anar a l'oficina per consultar el programa de facturació. Controleu la comptabilitat des de qualsevol lloc, a qualsevol hora i amb qualsevol dispositiu, com PC, tablet, smartphone.

Personalització amb plugins

FacturaScripts disposa d'un potent sistema de plugins amb que podeu personalitzar el seu funcionament a les vostres necessitats, i dotar-lo d'una potència d'ERP.

SOFTWARE LLIURE

Construït sobre PHP 7, el codi de FS està sempre disponible a github. La llicència és la LGPL 3.0. El desenvolupament és col·laboratiu i les vosaltres sou amos de les vostres dades.

som partner oficial facturascripts

FacturaScripts és un programa de facturació i comptabilitat, de molt fàcil ús, que pots instal·lar al PC o al hosting totalment gratis. Com a partners de FS, Sprintcoop oferim assessorament, suport i assistència tècnica, desenvolupament de plugins a mida i formació. Vull saber-ne més!

POTÈNCIA D'ERP

Hem desenvolupat mòduls i una aplicació web conectada a travès de l'API amb Facturascripts, que el doten de la potencia d'un ERP, sigles en anglès d'un sistema de planificació de recursos empresarials, en el marc dels Projectes Singulars Aracoop. +Info. del projecte

Projecte Singular ARACOOP

GESTIÓ DE PROJECTES PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

CONSULTORIA I PROJECT MANAGEMENT

Serveis de Consultoria i Project Management 🎓 per a l'administració. Des de la fase de disseny i conceptualització 🖌️, fins a la coordinació d'equips, gestió dels recursos i proveïdors 🗒️, execució i supervisió de tot tipus de projectes de forma transparent, amb respecte a la comunitat i el medi ambient.

MÈTODE

SprintCoop, SCCL som una cooperativa sense ànim de lucre, que oferim serveis d’acompanyament empresarial en la millora contínua de processos estratègics i en l’impuls a la gestió de projectes, fomentant els valors, cultivant les organitzacions i construint gradualment un entorn que faciliti la participació equitativa de tots els membres, amb transparència, respecte a la comunitat i al medi ambient..

Facilitem el desenvolupament de les organitzacions a partir de la cooperació i els valors del bé comú, aplicant i adaptant models de gestió que millorin contínuament la productivitat i el valor al client a través del treball en equip i el desenvolupament del talent de les persones.

Incorporem conceptes àgils de gestió. Fem més eficaços els projectes amb equips Scrum. Reduïm les tensions i millorem l’eficiència dels processos implantant models de governança inspirats en la sociocràcia, en el lideratge distribuït, la responsabilitat compartida i la presa de decisions integradora.

Personalitzem eines per a la gestió organitzativa, econòmica i de processos fetes a mida segons les necessitats de cada organització, basant-nos en la filosofia de programari de codi obert i el copyleft.

Acompanyem la creació de nous projectes de l’Economia Social i Solidària (ESS), així com a la consolidació i enfortiment de projectes en marxa, validant models de negoci i plans de viabilitat econòmica i financera. Promovem processos d’ intercooperació i enfortiment de les xarxes de les entitats del sector, localitzant sinergies i multiplicant capacitats.

1. Tarannà Sociocràtic
2. Millora contínua

3. Filosofia lean i mètodes àgils

Compartim i practiquem la Sociocràcia 3.0, principalment, i traslladem a la vostra organització les pautes i pràctiques (patrons) que han demostrat ser útils per millorar el rendiment, l’alineació, el compliment i el benestar de les organitzacions.

En els nostres acompanyaments estudiem les pràctiques de la vostra organització a diferents nivells, detectant en poques trobades els primers patrons que poden ser d’utilitat per al vostre funcionament, i instruint la implementació d’aquests de forma progressiva per tal que totes les persones involucrades sentin els beneficis que proporcionen. El procés és, per tant, un acompanyament personalitzat, i adaptat a la idiosincràsia de la vostra organització.

Els patrons proposats es basaran sempre en els 7 principis següents:

1. Efectivitat
2. Consentiment
3. Empirisme
4. Millora contínua
5. Equivalència
6. Transparència
7. Responsabilitat

També us ajudem a definir les funcions i els cercles necessaris per gestionar els processos de l’organització, i a concretar els seus dominis, les seves tasques i els seus objectius, distribuint l’autoritat per tal que la governança promogui la participació, l’eficàcia i l’eficiència de totes les persones implicades.

El cicle de millora contínua divulgat per Deming és el motor de qualsevol procés: decidir, fer, mesurar i, sobretot, canviar allò que sigui necessari si els resultats no són satisfactoris és l’única manera de millorar. El terme es va desenvolupar especialment al Japó als anys 50 i inclou:

 • Considerar tant els resultats com el procés.
 • Visió ampliada que inclogui el procés complet.
 • Intenció d’aprenentatge.

A tot això ens agrada afegir-li:

 • Responsabilitat integral: Analitzar els errors sempre des del punt de vista de que és el que està al nostre abast per millorar.
 • Pensament sistèmic: Evitem atribuir els errors a les persones, posant el focus en els sistemes que els permeten.

La producció ajustada (lean manufacturing) és una filosofia de gestió enfocada a la reducció dels set tipus de malbaratament: sobreproducció, temps d’espera, transport, excés de processament, inventari, producció defectuosa i potencial humà sub-utilitzat. Eliminant el malbaratament, la qualitat millora i el temps de producció i el cost, es redueixen.

Coneixem com a mètodes àgils un conjunt de tècniques, instruments i conceptes que ajuden a potenciar el treball en equip, tant en el desenvolupament de projectes com en la gestió de processos i organitzacions. El concepte àgil, agile en anglès s’utilitza des del manifest publicat per un grup de programadors de programari en l’any 2001.

El mètode àgil més conegut és el Scrum, que impulsa la productivitat en la gestió de projectes. Algunes de les idees que componen la filosofia Scrum són les següents:

 • Integra el canvi com una constant
 • A mig fer no vol dir fet
 • La multitasca ens fa maldestres
 • Els equips autònoms i amb capacitat de decisió rendeixen millor
 • La transparència i el benestar fomenten la creativitat, fiabilitat i l’eficàcia.

Algunes de les eines que utilitza Scrum:

 • La gestió visual de les tasques
 • El funcionament evolutiu per intervals (sprints)
 • Les reunions diàries efectives (scrums),
 • 2 rols específics el representant de client (o product owner) i el facilitador (o scrum màster).
 • La millora contínua a través de les reunions retrospectives
 • Sistemes d’avaluació de projectes i mesura de la productivitat.

A més de la producció ajustada o lean manufacturing, i la governança sociocràtica, també considerem com a mètodes àgils i apliquem habitualment la Teoria de les Restriccions de Goldratt (TOC-DBR), per optimitzar tot tipus de processos i sistemes complexos; així com la distribució de Pareto, segons la qual podem esperar que el 20% de les causes produeixi el 80% dels efectes.

EQUIP

Som un equip multidisciplinari constituït en cooperativa, que creiem en la coherència entre els valors i objectius personals, i per tant de les organitzacions. Creiem en els valors com a font de talent humà, i una de les principals claus per potenciar la sostenibilitat de projectes, juntament amb el benestar de les persones i el respecte pel medi ambient.

PROPÒSIT
Facilitem el desenvolupament de les organitzacions a partir de la cooperació, els valors del bé comú i la responsabilitat social, aplicant i adaptant models de gestió que millorin contínuament la productivitat i el valor al client a través del treball en equip i el desenvolupament del talent i benestar de les persones.

VALORS
Ens guien valors com la dignitat humana, sostenibilitat mediambiental, justícia social i solidaritat, codecisió i transparència, aprenentatge, responsabilitat, cooperació i compromís social.

PER QUÈ UNA COOPERATIVA?
Per coherència amb els nostres valors. L’economia social ens ofereix l’entorn adequat per al nostre desenvolupament personal i resulta el mitjà més adequat per alinear objectius personals, organitzatius i socials.

Oscar-Villa_LD

Oscar G. Villa

SOCI COOP.
Informàtic i emprenedor, amb més de 35 anys d'experiència en l'àmbit empresarial, sobretot en el sector tèxtil, on he desenvolupat tasques en diverses posicions, des del magatzem, vendes, gestió de la producció i gerència.

En continu aprenentatge i transformació, crec en una economia transformadora coherent amb els valors humans que impulsi una societat conscient amb els altres, amb el planeta i amb el tot.
Xavi-lopez_LD

Xavi López

SOCI COOP.
Economista amb 30 anys d'experiència en entorns empresarials diversos i en diferents àrees i posicions, incloent les finances però també la gestió de la producció, la qualitat i la gerència. Experiència de 20 anys com a formador en comptabilitat general i comptabilitat analítica.

Enfocat a treure el màxim profit de les eines de gestió innovadores, adaptades a les persones i organitzacions del segle XXI.
Jairo Echavez

Jairo Echàvez

SOCI COOP.
Enginyer tècnic. industrial, amb més de 10 anys d'experiència en el sector de les instal·lacions i activitats tant en disseny, obra i inspecció que, al costat del meu desenvolupament també com a emprenedor, m'han ensenyat que es pot construir de moltes maneres imaginables.

Una economia amb valors requereix esforçar-me per créixer com a persona, en un entorn de talent personal i professional, amb gran capacitat de construcció i esperança que sap posar en pràctica els valors essencials.

DESCOBREIX ALGUNS DELS NOSTRES TREBALLS!

Terrassa Cooperativa - Ajuntament de Terrassa

Suport tècnic de les edicions 2017 i 2018 de Terrassa Cooperativa

Suport tècnic de les edicions 2019 i 2020 de Terrassa Cooperativa

XARXES

TWITTER & FACEBOOK

BLOC

CONTACTE

  Accepto les condicions legals

  (34) 623 392 841

  Carrer del Puig Novell 53
  Escala B, 1er 3ra
  08221 - Terrassa