You are currently viewing Agile Management: Goldratt

Agile Management: Goldratt

Un altre mètode digne de ser inclòs en la llista de referents de l’Agile Management és el conegut com TOC, Theory Of Constraints o teoria de les restriccions, difós per Elihayu Goldratt com a mètode simple i pràctic d’optimitzar la producció industrial focalitzant en la gestió de colls d’ ampolla, i que pot ser aplicable a la gestió de qualsevol procés, no solament industrial. Goldratt va fer popular el mètode publicant la seva obra més coneguda, The Goal, traduïda a l’espanyol com La Meta, publicada per l’editorial Diaz de Santos. Una novel·la en la qual descriu de forma amena, el seu mètode per optimitzar processos productius a través del procés d’aprenentatge d’un responsable de producció en una empresa industrial a punt de fer fallida. Imprescindible la seva lectura per a qualsevol responsable de producció o director general d’empresa industrial. En l’anàlisi de sistemes pot ser pres com a exemple de la necessitat de suboptimizar els subsistemes per optimitzar el conjunt d’un sistema.