Agile Management: Ockham i Pareto

Agile Management: Ockham i Pareto

El Agile Management beu de fonts diverses, i potser el que podríem considerar com l’antecedent més antic de tots seria el conegut com la navalla d’Ockham, aquest filòsof del segle XIV va postular que davant de dos teories que expliquessin igual de bé un fenomen, la correcta era gairebé sempre la més simple.

Per completar aquesta defensa de la simplicitat, podríem afegir que moltes vegades, en el nostre procés d’aprenentatge no cal que estiguem completament segurs de quina és la teoria correcta o quina és la veritat absoluta. Henri Poincaré, matemàtic francès de finals del segle XIX i principis del XX, conegut no només per la conjectura que porta el seu nom, sinó també per les seves aportacions en el camp de la teoria del coneixement, va defensar l’acceptació de certes explicacions teòriques per la seva conveniència . Molts dels nostres coneixements i conceptes més arrelats no ho són més que per conveni, i ens permeten o bé obtenir resultats pràctics o bé avançar en el camí del coneixement fins que trobem alternatives més convenients, aquesta interpretació de l’evolució del coneixement és conegut com convencionalisme .

Contemporani de Poincaré, va ser l’economista Vilfredo Pareto, origen del Principi que porta el seu nom i que permet constatar que en molts àmbits, les distribucions estadístiques demostren, que la major part dels efectes o conseqüències d’un procés es deuen a la menor part dels orígens o causes d’aquells efectes. Aquest principi és conegut vulgarment com la regla del 80/20 i és l’origen d’anàlisi ABC aplicable a una cartera de clients o de productes.