You are currently viewing Agile Management: Mètodes àgils, KANBAN.

Agile Management: Mètodes àgils, KANBAN.

En paral·lel a l’aplicació d’SCRUM, una eina fonamental en els mètodes àgils és la coneguda com KANBAN, que consisteix en la gestió visual del treball en curs. KANBAN, tal com ho proposem per a la gestió del treball en curs en els equips, té el seu origen en el mètode de producció de Toyota dissenyat per Taichi Onho. Incorpora eines visuals com el arxiconegut tauler, en el qual es col·loca, a la vista de tot l’equip, a les quatre columnes de la seva versió més reduïda i en aquest ordre: les tasques pendents, les tasques en curs, les ja realitzades que es estan en la fase de comprovació final, i finalment en la quarta columna, aquelles tasques ja finalitzades.

Menys conegudes són altres característiques, com són l’estricte requeriment de limitar el treball en curs, o les eines per mesurar l’evolució, la velocitat i el rendiment del treball de l’equip.

Aplicat a la gestió de projectes i al treball en equip, combinat amb SCRUM, permet optimitzar el rendiment del treball en equip i extreure el màxim rendiment possible amb el mínim de cost organitzatiu. L’únic requisit és que l’equip estigui en les condicions adequades per implantar els mètodes de treball àgils. Això implica un entorn determinat de valors relatius a les relacions humanes que ha de conrear prèviament a la implantació dels mètodes àgils com SCRUM i KANBAN.

Si voleu conèixer més sobre KANBAN us recomano, per començar, aquest post de l’ Evan Leybourn:

I si voleu conèixer el KANBAN original