You are currently viewing Curs d’SCRUM – El 17 d’Octubre a Sant Cugat

Curs d’SCRUM – El 17 d’Octubre a Sant Cugat

 • Post author:
 • Post category:Formació

El pròxim 17 d’Octubre impartirem, a la seu de INGECAL a Sant Cugat del Vallès, un curs teòric i pràctic d’ SCRUM amb l’objectiu d’aportar als participants els conceptes bàsics per aplicar a qualsevol tipologia de projectes aquesta metodologia i amb el següent contingut:

 1.  Introducció:
  1. La millora de la Productivitat.
  2. El manifest àgil
  3. Els instruments i conceptes àgils
  4. Els 5 processos fonamentals a l’empresa
 2. Instruments àgils: Projectes en SCRUM.
  1. Característiques d’un equip SCRUM
  2. Membres de l’equip de Projecte. Rols del Product Owner i del Scrum Master.
  3. El taulell Kanban. Aplicació Trello.
  4. Daily SCRUM meetings.
  5. Sprint Reviews.
  6. Burndown, gràfics de valoració de la velocitat del projecte.
  7. Sprint Retrospective.
  8. Errors més habituals al posar en marxa projectes en SCRUM.
 3. Casos pràctics: es desenvoluparà un cas pràctic fent servir la metodologia SCRUM.

Trobaràs tota la informació necessària per a la inscripció en aquest enllaç.

Queden poques places!!!

245€ + IVA
Parcialment bonificable per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Antiga F. Tripartita)
Horari: 
de 9:00 a 18:00

Lloc
Carrer Antoni Bell 2, 08174 Sant Cugat del Vallès