You are currently viewing Perquè les cooperatives poden implantar millor els mètodes àgils?

Perquè les cooperatives poden implantar millor els mètodes àgils?

Com ja hem comentat en algun dels posts anteriors, no totes les empreses estan preparades per implantar SCRUM o KANBAN. Però, per descomptat que la mida de les empreses en què aquests equips estiguin inserits no és un dels factors a tenir en compte.

És cert que introduir SCRUM i KANBAN en un equip és com acoblar un motor a una bicicleta, la potència del conjunt augmenta considerablement. Ara bé per aprofitar aquesta potència, la bicicleta – el nostre equip- ha de ser reforçat. Una motocicleta requereix d’un quadre més rígid, rodes de major diàmetre i millors frens.

L’important dels els mètodes àgils requereixen que l’equip decidit a implantar-los incorpori ja alguns dels elements que han de permetre suportar, i aprofitar, la potència del motor que SCRUM i KANBAN aporten a l’equip.

Les cooperatives compten ja en origen amb alguns d’aquests elements com són la confiança, la transparència i la horitzontalitat entre els seus membres. Per descomptat que aquestes característiques no són exclusives de les empreses constituïdes amb la aquesta personalitat jurídica cooperativa, -ni tampoc la personalitat jurídica garanteix l’aplicació de valors-, però la majoria d’elles compten ja amb un cert avantatge en incorporar a la feina en equip els valors de la cooperació basats fonamentalment en la confiança, la transparència i el respecte mutu entre les persones que formen els equips de treball.

Per concretar en un aspecte pràctic, el principal avantatge inicial podria ser la capacitat d’afrontar ja des d’inici el principal instrument per a la millora contínua dels processos, que no és sinó l’anàlisi dels errors, que SCRUM incorpora en les reunions retrospectives, en les que s’analitzen que millores han pogut ser introduïdes en l’esprint recentment acabat i, sobretot, quines millores convé introduir en el proper sprint.

De l’anàlisi de les millores a introduir, les que vagin realment a millorar el rendiment, només és possible que sorgeixin des de la responsabilitat incondicional, de la qual haurem de parlar en un altre post. Al seu torn, aquesta assumpció de responsabilitat absoluta en tot allò que podria haver estat millor, no és possible sense la confiança suficient en l’entorn empresarial en què es desenvolupa l’equip.