You are currently viewing Consultoria vs consultoria àgil. Planificació vs aprendre a aprendre

Consultoria vs consultoria àgil. Planificació vs aprendre a aprendre

Des de l’ Agile Management entenem la consultoria com un procés d’acompanyament en l’aprenentatge.

En un procés de consultoria tradicional, el consultor ofereix a l’empresa la seva anàlisi de la situació actual, normalment basat en DAFO i un pla per millorar aquesta situació, bé reforçant els seus punts febles o bé aprofitant els seus punts forts per tractar de construir un avantatge competitiu, que li permeti superar les amenaces i aprofitar les oportunitats.

No obstant això, cada vegada és més evident que l’únic avantatge competitiu que pot mantenir-se a llarg termini és la capacitat d’adaptar-se a un entorn canviant. Per sobreviure, les empreses han d’aprendre a aprendre.

D’altra banda, cada vegada més, en la majoria dels negocis ja no n’hi ha prou amb el coneixement o l’habilitat natural del fundador per mantenir l’èxit que va permetre a l’empresa fer-se un lloc en el mercat. En la majoria dels negocis, sinó en tots, ja són necessàries habilitats complementàries i equips transversals treballant en un entorn de valors determinat, per aconseguir l’èxit d’aquests equips. Encara més, cada vegada és més difícil pretendre que gent amb talent treballi allunyat d’aquests valors.

Així, la consultoria àgil acompanya a l’empresari a adaptar els seus mètodes de gestió i els seus processos per a construir companyies que aprenen a adaptar-se contínuament als entorns canviants i a construir equips en què pugui aparèixer i desenvolupar-se el talent dels seus col·laboradors.