Indicadors (I). El concepte de KPI.

Indicadors (I). El concepte de KPI.

El concepte

Suposo que ja coneixeu el concepte de KPI Key Process Indicator o Indicador Clau de Procés. Es tractaria de l’indicador que millor resumeix l’evolució del procés, o bé, l’indicador sobre el qual estem segurs que quan la seva evolució és positiva, l’evolució del nostre procés o negoci és positiva també.

Cal tenir en compte que moltes vegades els millors KPI no són els que reflecteixen el resultat dels processos, sinó que de vegades el millor KPI és un indicador avançat, que resumeix l’acompliment de processos previs a l’obtenció del resultat.

En aquest post tractarem, però, de com podem seleccionar un bon indicador que resumeixi l’evolució dels processos des del punt de vista del resultat obtingut.

Quina és la principal característica que compleix un indicador de resultat perquè sigui considerat tan rellevant? Cal tenir en compte que els ingressos d’un determinat negoci vénen determinats per dos factors fonamentals: el volum i el marge.

Normalment els indicadors de volum són fàcils de determinar: nombre d’hores facturats, productes venuts, clients, punts de venda, etc. Seleccionar quin d’aquests indicadors de volum són els més rellevants en el nostre negoci sol ser senzill i bastant evident.

Una mica més complicat és seleccionar bé l’indicador adequat per al seguiment del marge. Un indicador rellevant per al seguiment de l’evolució del marge, està relacionat amb la mesura de la productivitat. Com hem vist a un post anterior, la productivitat pot mesurar-se en relació amb tots els recursos emprats. Les hores emprades pel personal, o les hores de màquina, o bé els metres quadrats de superfície, etc.

Com podem seleccionar un bon indicador

Quin d’ells seria un bon KPI per al nostre procés? Generalment trobarem un bon KPI en aquell que ofereixi el valor afegit per unitat del recurs, que en aquest moment sigui la principal restricció en el procés de producció del producte o servei.

Aquesta conclusió deriva de l’aplicació de la Teoria de les Restriccions de Goldratt, en l’optimització de processos, que ja vam veure en un post anterior. Si optimitzar un procés implica el major aprofitament possible del recurs més escàs, és a dir, aquell que resulta un coll d’ampolla per al conjunt del procés, llavors, la millor mesura del rendiment del procés, serà l’indicador que mostri l’evolució de la productivitat efectiva d’aquest recurs.

Voldria ressaltar que com a conseqüència d’aplicar la Teoria de les Restriccions per a la determinació dels KPI, els indicadors rellevants varien en funció de la fase en què es troba el nostre projecte. Optimitzar els processos implica ampliar la capacitat efectiva de les restriccions principals, de manera que cada vegada que es produeixen aquestes ampliacions, la principal restricció canvia també i, per tant, canviarà així mateix el KPI, havent d’adaptarse a la nova restricció principal.

Si voleu conèixer més sobre la Teoria de les Restriccions us recomano que llegiu La meta d’Eli Goldratt.

I no cal que diguem, que si vols acompanyament en el disseny d’un sistema d’indicadors adequat per impulsar la millora de la productivitat en la teva organització, no dubtis en contactar amb nosaltres.